تایلند عضو کنوانسیون مادرید شد

1396/05/22

تایلند به عنوان 99 مین کشور به سیستم مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری ملحق شد. تایلند هفتمین کشور از 10 کشور عضو گروه منطقه ای جامعه آسیای جنوب شرقی است که به عضویت سیستم مادرید درآمده است.