داوری و میانجی گری در حل و فصل اختلافات

 

به قاعده ی برنده - برنده اعتقاد داشته باشیم! 

بسیاری از اختلافات مربوط به حقوق علامت های تجاری(برند)، اختراعات،

طرح های صنعتی(دیزاین)، کپی رایت و مانند آن به وسیله مذاکره و میانجی گری و یا داوری راحت تر حل می شود.

 

 

 

میانجی گری(مذاکره) و نیز داوری ازجمله روش های حل و فصل اختلافات حقوقی است که هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان و نیز تشریفات رسیدگی قضایی بسیار مناسب تر به حال طرفین دعوا بوده و معمولاً از لحاظ حفظ روابط دوستانه ی  تجاری و تعاملات کسب و کاری نیز دارای مزیّت مضاعف دیگری است. 

 

اگرچه اولین و راحت ترین راه در برخورد با مسائل حقوقی  رجوع به محاکم قضایی به نظرمی رسد، ولی تجربه نشان داده است که در مواردی، طرفین پس از طی مراحل مختلف رسیدگی قضایی و تحمل نگرانی فراوان، نهایتاً به این نتیجه رسیده اند که شاید مذاکره و صحبت های دوستانه می توانسته مناسب تر برای رفع اختلافاتشان باشد.

 

از آنجا که تفاوت های فرهنگی و دیدگاهی، در بسیاری از موارد، مانع مذاکرات سازنده بین طرفینِ درگیر می گردد، لذا حضور یک میانجی (مذاکره کننده) و داوری کارآزموده و منصف که علاوه بر تبحّر در موضوع تخصّصی مورد اختلاف، بتواند به بهترین شکل، با تعبیرِ بجای مفاهیم و قدرت اقناع منصفانه، طرفین دعوا را در کنار هم بنشاند و موضوع را حل و فصل نماید، می تواند بسیار سازنده و نتیجه بخش باشد.

 

طرفین می توانند با توافق هم، به یک داور مرضی الطرفینی مراجعه کرده و نظر داور را قاطع دعوای خود قرار دهند و یا می توانند به یک میانجی گر و مذاکره کننده مراجعه کنند و از وی بخواهند که در پروسه مذاکراتی طرفین برای حل اختلاف شرکت کرده و به آنان در رسیدن به توافقی واحد کمک نماید.

 

 

.............................................................................................................................................................................

 نقش دفتر حقوقی نوبان در میانجی گری  یا   داوری :

.............................................................................................................................................................................

دفتر حقوقی نوبان با اعتقاد بر اهمیّت فراوان حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه و نیز با اتّکا بر تخصّص و اصول اخلاقی و انسانی، می تواند:

  1.  در پروسه و جلسات مذاکراتی طرفین اختلاف وارد شده و در اقناع هر طرف به منظور حل اختلاف یاری رساند(به وسیله تحلیل حقوقی و اقتصادی و نقاط آسیب پذیر و یا قوت هر یک از طرفین)؛

  2. به منظور انجام مذاکره ای سازنده، به طرف مراجعه کننده آگاهی های لازم بدهد تا جایگاه حقیقی و نقاط قوت و یا آسیب پذیر خود را در موضوع کشف نماید؛
  3. اگر طرفین در قرارداد های بین خود(در زمینه موضوعات تخصصی این دفتر) حل اختلاف را به داوری مرضی الطرفینی ارجاع داده اند، به عنوان داوری متخصّص و منصف وارد شده و اتّخاذ تصمیم نماید؛
  4. ...

   بنابراین،  نوبان می تواند در هر یک از موارد داوری (آنجایی که طرفین قصد دارند شخصی مرضی الطرفینی در مورد اختلافشان اتّخاذ تصمیم نماید) و نیز در مورد میانجی گری (آنجایی که طرفین می خواهند شخص ثالثی وارد جلسات مذاکره میان آنان شود و در روند حل اختلاف به آنان نظر مشورتی دهد و کمک کند تا اختلاف مرتفع گردد) به طرفین کمک شایانی نماید.

 

 

 

لینک های مرتبط:

سازش نسبت به موضوع مورد اختلاف (در قانون آئین دادرسی مدنی ایران)

مقررات داوری در آئین دادرسی ایران

مقررات داوری تجاری بین المللی ایران

مرکز داوری اتاق ایران

وکیل مناسب تر و متخصص تر در زمینه انواع داوری