دادخواهی و اقدامات قضایی در موضوعات مالکیت های فکری

 

دفتر حقوقی نوبان  افتخار دارد تا عنوان نماید که نگرانی شما را چه آنجایی که حقوق قانونی و منصفانه شما از سوی مراجع اداری اعطا نگردیده و چه آنجایی که شخصی وارد حریم حقوقی شما شده و آن را نقض می کند و همچنین آنجایی که متهم شده اید و نیاز به دفاع حقیقی و مطمئن دارید، درک می نماید و سعی می نماید با تکیه بر تخصص (و تسلّط بر استاندارد های قضایی و حقوقی خصوصاً در ارتباط با موضوع تخصصی)، رعایت کامل اصول اخلاقی و حرفه ای و نیز علاقه مندی و پشتکار، امنیت روانی و قانونی شما را فراهم آورد.

 

تجربه ی هر یک از اعضای دفتر حقوقی نوبان نشان می دهد تا وقتی که اصول و عقیده فوق استوار بوده، نتایج حقوقی بسیار قانع کننده ای نیز حاصل شده و در نهایتِ امر، موکلین و وکلا، هر دو(از دیدگان انصاف)، خود را برنده ی موضوع تلقی کرده و به نتیجه منصفانه حاصل شده افتخار نموده اند.

 

enlightened حتی المقدور قبل از اقدامات قضایی توصیه می شود از طرق ِ دوستانه مانند میانجی گری(مذاکره) و یا داوری در حل اختلاف پیش آمده استفاده شود. 

.............................................................................................................................................................................

  از جمله خدمات دفتر حقوقی نوبان در ارتباط با دادخواهی ، طرح شکایت و دفاع قضایی :

.............................................................................................................................................................................

          ♦     اقامه دعوای حقوقی در دادگاههای حقوقی به منظور ابطال گواهی نامه های اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی و ... که به                     صورت غیر منصفانه و در تعارض با حقوق شما به شخصی دیگر اعطا شده است؛  

          ♦     طرح شکوائیه در دادگاههای کیفری علیه اشخاصی که حقوق قانونی شما را نقض کرده و با تجاوز به آن حقوق کالاهای تقلبی به بازار عرضه می کنند؛

          ♦     دفاع در قبال اتهام کیفری طرح شده علیه شما و یا ادعای حقوقی مطرح شده علیه شما در هر یک از مراجع کیفری یا حقوقی؛

          ♦     درخواست جبران خسارت ناشی از نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی رایت و ...؛     

          ♦     اقدام قضایی در جهت توقیف فعالیت و کالاهایی که به نحوی ناقض حقوق ثبت شده ی شما هستند؛

         ♦    اعتراض به تصمیم هر یک از ادارات ثبت علامت، اختراع و طرح صنعتی  دائر بر رد درخواست ثبت علامت، اختراع، طرح صنعتی در کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی؛   

         ♦     اعتراض به درخواست ثبت علامت، اختراع، طرح صنعتی و ... که توسط اشخاص ثالث و در تعارض با حقوق ثبت شده شما، از ادارات                 مربوطه تقاضا شده است.