اعضا(وکلای) دفتر

 

 «دفتر حقوقی نوبان» ضمن عقیده بر اینکه مراجعین آن شایسته ی بهترین و استاندارد ترین خدمات می باشند تا آسودگی خاطر بیشتری احساس نمایند، و همچنین ضمن پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه ای، افتخار دارد خدمات خود را توسط وکلای پایه یک دادگستری ارائه می دهد که علاوه بر تسلّط بر زبان های انگلیسی و فرانسه و نیز کلیاتِ اصول و مقررات حقوقی و قضایی، دارای مدارج تخصّصی و علمی در رشته ی حقوق مالکیت فکری از دانشگاه­های معتبر داخل و خارج از کشور بوده و نیز از تجربه ی کافی در این زمینه برخوردارند.  


برخی از اعضای دفتر