تنظیم حقوقی قراردادهای تخصصی

 

پس از ثبت و کسب حمایت حقوقی نسبت به هر یک از مصادیق حقوق مالکیت های فکری (اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، کپی رایت و ...)، و بیشتر در هنگام تعاملات تجاری با اشخاص دیگر، تنظیم یک قرارداد استاندارد که بتواند با اشراف بر کلیه اصول و قواعد ملی و بین المللی  در زمینه حقوق مالکیت های فکری، پیش بینی مسائل حقوقی آینده را بنماید از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است.

 

از جمله ی قرارداد های مرتبط با موضوعات حقوق مالکیت فکری می توان به قرارداد های انتقال حقوق، قرارداد های اجازه ی بهره برداری و استفاده از حقوق،  قرارداد فرانشیز،  قرارداد های انتقال تکنولوژی و دانش فنی، قرارداد جوینت ونچر در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و ... اشاره کرد که هریک دارای اصول و الزاماتی هستند که در تنظیم صحیح و استاندارد آنها حضور یک متخصّص ضروری به نظر می رسد.

 

از آنجا که نوع و ماهیتِ «حق و مالکیت» در موضوعات حقوق مالکیت های فکری، با سایر موضوعات سنّتی مالکیت (مثل مالکیتِ زمین، اتومبیل و ...) اساساً دارای تفاوت های بسیاری می باشند، لذا نوع و ماهیت قرارداد های تنظیمی نیز بایستی در چهارچوب اصول و مقررات آن شکل گرفته و به نحوی هماهنگ با آن مقررات تنظیم گردد تا تعارضات و مشکلات احتمالی ناظر بر حال و آینده را بتواند پاسخ دهد.

 

دفتر حقوقی نوبان  با اشراف بر کلیه ی استاندارد ها و شیوه های لازم در زمینه تنظیم قراردادهای حقوق مالکیت فکری، چه در سطح ملی و چه به صورت بین المللی، به مشتریان خود کمک می نماید تا بتوانند بهترین قراردادها را با طرفهای تجاری خود تنظیم نموده و بسیاری از نگرانی های احتمالی خود را مرتفع سازند. 

 

لینک مرتبط:  مراحل انتقال مالکیت علامت تجاری (برند)