دامنه ی جغرافیایی تحت پوشش

به منظور مشخص سازی محدوده ی حمایتی این دفتر در قالب امور عام المنفعه، اعلام می گردد که ارائه خدمات مشاوره ای رایگان مربوط به هموطنان سراسر ایران خواهد بود(در حد وسع و توان خودمان) ولی در خصوص تامین کمک هزینه آموزشی دانش اموزان، این موضوع در محدوده ی هفت روستا در شهرستان بجنورد (خراسان شمالی) اجرا می گردد.

روستاهای مذکور عبارت هستند از:  روستای  تیمورتاش - روستای  گلی -  روستای عربروستای شیخ تیمور -  روستای توت - روستای نرگسلوی بالا - روستای نرگسلوی پائین

برای این منظور، شماره حساب 108080001344513006  با شماره کارت  بانک پارسیان مخصوصا برای همین منظور افتتاح شده است و سایر هموطنان هم اگر تمایل به مشارکت داشتند می توانند به ما و همو طنان(دانش آموزان روستاهای یاد شده) یاری رسانند.

شماره حساب و عابر کارت یاد شده به نام تقی امانی بوده و هیچ گونه برداشت شخصی از حساب انجام نخواهد شد و سرکشی نسبت به آن(که چه مبلغ کسر شده و کجا هزینه شده) و یا انتقال وجه آن برای منظور یاد شده برای هر فرد معتمدی  قابل انجام است.

مسئولیت هر گونه سوء استفاده احتمالی از حساب یاد شده مستقیما بر عهده صاحب حساب(تقی امانی) خواهد بود.  

 

در طرح کمک به مدارس روستایی فوق، تاکنون اشخاص زیر کمک و با ما مشارکت کرده اند:

1- اشکان خسروی  ( تولید محصولات پلاستیکی)  09120290520  (کمک در اسفند سال 1395)

2-  رضا سبزیکار (تولیدی محصولات پلاستیکی (مدرن پلاستیک))- 09122445238   (کمک در مهرماه سال 1396)

3- مجید صادقی (شرکت رایتل) -  09209204330    (کمک در اسفند سال 1394)

4- شهرام پورشکور (مقیم سوئد)    (کمک در اسفند سال 1394  و  اسفند سال 1395)

5- شرکت آذران تحریرات (آقای مهدی کتابچی حقیقت)-   http://www.azarantahrirat.com   (کمک در مهرماه سال 1396)

6-