خدمات نوبان در زمینه ثبت طرح های صنعتی

 

دفتر حقوقی نوبان در انجام هر یک از موارد زیر در ارتباط با ثبت ملی یا بین المللی طرح های صنعتی به مشتریان خود به نحوی شایسته و مطمئن ارائه خدمات می نماید:


خدمات راجع به ثبت طرح های صنعتی از جمله شامل موارد زیر می باشد: 


             ثبت طرح صنعتی در ایران و سایر کشورها؛

             جستجوی سابقه در منابع اطلاعات ادارات ثبت طرح صنعتی ؛

             تمدید دوره اعتبار طرح صنعتی؛

             انجام تغییرات مربوط به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه مندرج در اظهارنامه و گواهی نامه ثبت طرح صنعتی؛

             .........

 

 

در صورتی که تمایل دارید با فعالیت های این دفتر بیشتر آشنا شوید و یا امور حقوقی طرح صنعتی خود را به این دفتر محول کنید، لطفاً از طریق منوی «تماس با دفتر» با ما ارتباط برقرار نمائید.