خدمات نوبان در زمینه ثبت علامت تجاری

 

ثبت مناسب ملی و بین المللی علامت های تجاری(برند) از جمله خدمات دفتر حقوقی نوبان است که به نحوی شایسته و قاعده مند توسط تیم تخصّصی دفتر و با مشارکت همکاران مستقر محلی در هر کشور به مشتریان ارائه می گردد. 

 


در ارتباط با ثبت علامت تجاری، خدمات نوبان به شرح زیر است:


             ثبت هر گونه علامت تجاری(لوگو، برند) در ایران و سایر کشورها(به ویژه ثبت علامت تجاری در افغانستان، عراق، امارات و...)؛

             جستجو و بررسی سابقه ثبت علامت تجاری در منابع اطلاعاتی داخل و خارج؛  

             تمدید ثبت علامت تجاری ثبت شده (نسبت به علامت های ثبت شده در ایران یا خارج از ایران)؛

             انجام ثبت تغییرات مربوط به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه مندرج در اظهارنامه و گواهی نامه ثبت علامت؛

             ثبت نقل و انتقال علامت تجاری در اداره ثبت علامت تجاری؛

             ارائه مشاوره در زمینه انتخاب علامت تجاری مناسب؛

             ثبت بین المللی علامت تجاری از طریق موافقتنامه و پروتکل مادرید

 

در صورتی که تمایل دارید با فعالیت های این دفتر بیشتر آشنا شوید و یا امور حقوقی علامت تجاری خود را به این دفتر محول کنید، لطفاً از طریق منوی «تماس با دفتر» با ما ارتباط برقرار نمائید.