جستجوی سابقه پیشین اختراع

 

در این صفحه شما می توانید به گنچینه ی منابع اختراعاتی دسترسی داشته باشید که قبلاً توسط مخترعین دیگر به ثبت رسیده است.

 

برای مثال، شرح اختراع و توصیفات «توماس ادیسون» راجع به «اختراع لامپ الکتریکی» اش(به اصطلاح برق) را می توانید در اینجا ببینید.

یا، برای نمونه، «الکساندر گراهام بل» آنچه را که در تشریح «اختراعِ تلفن»خود برای ثبت نوشته را می توانید در اینجا  ببینید.

همچنین، توضیحات و ترسیم های « برادرانِ رایت» در مورد اختراع خود تحت عنوان «ماشین پرنده» (هواپیما) را می توانید اینجا ببینید.

 

بنابراین، دسترسی به فرمول های اختراعات قبلی نه تنها به مخترعین کمک می کند که با استفاده از دانش قبلی موجود، گام های بعدی را بشناسند و طی نمایند، بلکه به آنان فرصت خوبی می دهد تا با سرچ و جستجوی اولیه و اطمینان از فقدان سابقه برای پروژه ی اختراعی که در مورد آن زمان و هزینه صرف می کنند، بتوانند به نتایج ارزنده تری دست یابند.

 

از جمله پایگاههای جستجوی اختراعات موارد زیر می باشند: