هدف از ایجاد بخش امور عام المنفعه و انسان دوستانه

 

هدف از ایجاد این بخش - دفتر حقوقی نوبان معتقد است بسترهای اصلی توسعه ی اقتصادی و انسانی هر بخشی از یک جامعه به میزان رشد علمی و فناوری و ادبی و هنری مردمان آن جامعه وابسته است.  

در راستای ثمربخشی به دیدگاه یاد شده و نیز با شناخت این موضوع که بسیاری از استعدادهای بالقوه به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی و نیروی انسانی متخصص ممکن است بالفعل نشود، این دفتر تصمیم دارد به میزان توانایی خود- هر چند اندک - سهمی در کمک به هموطنان خود داشته باشد و وظیفه انساندوستانه ی خود را در این خصوص به انجام برساند.

ازین رو، کمکی که از سوی اعضای این دفتر حقوقی با حس انسانی و اخلاقی به جامعه ارائه می گردد، مشخصاً در دو بخش به صورت زیر خلاصه می گردد: 

          1- مشارکت در امور عام المنفعه -  با توجه به تخصص اعضای این دفتر در زمینه امور حقوقی مالکیت های فکری(اختراعات، مارک های تجاری، طرح های صنعتی، کپی رایت و مانند آن)، این دفتر آمادگی کامل خود را برای انتقال تجربیات مبتنی بر تخصص خود به صورت رایگان به دانش آموزان، دانشجویان، مخترعین، کارآفرینانِ مبتدی و هر فردی که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی قادر به تامین هزینه های مشاوره و دسترسی به مشاورین و متخصصین آن موضوع نباشد و این امر مانع تحقق ابتکارات و به ثمر نشاندن اندیشه ها و ایده های نو گردد،اعلام می نماید.

          2- مشارکت در پوشش برخی از هزینه هایی که در جهت کسب علم و دانش به آن نیاز است-   همانگونه که پیمان نامه های حقوق کودک نیز عنوان کرده اند، با اعتقاد به اینکه یک کودک با استعداد می تواند آینده جامعه ای را بسازد و موجب پیشبرد علم و دانش کشور شود، هدف دیگر دفترحقوقی نوبان این است که با اختصاص بخشی از درآمدهای دفتر به کودکان و دانش آموزان برخی مناطق محروم، حداقل ترین نیاز آنان(جهت تهیه برخی امکانات، لوازم و تجهیزات مدرسه) را مرتفع نمایند تا مبادا کودکی مستعد به دلیل محرومیت از امکانات و تجهیزات تحصیل از همسالان خود در سایر مناطق، عقب مانده و از ایده ها ی بزرگ و آینده ی پیش رو باز ماند.حمایت از تحصیل یک کودک به منزله ی گامی به سوی پیشرفت جامعه است.